Actividades Extraescolares e Complementarias

(saídas do centro)

 

 

Actividades Complementarias

(Actividades de tarde)

Programadas e executadas polos titores e Claustro de profesores o longo do curso.
 
Son actividades ofertadas polo centro,a A.N.P.A. ou polo Concello. Unhas son gratuitas e outras requiren aportación económica.