barraceipmenen


 

 

 

 

 Aula de informática

A aula de informática conta con 25 ordenadores de sobremesa, un cañón de video e unha pizarra interactiva.